foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Thị Xê Tha; ThS. Kiều Văn Đạt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 793.31959799/ Th100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm tìm hiểu cũng như giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo, qua đó thấy được tầm quan trọng và giá trị tinh thần của nghệ thuật múa dân gian trong đời sống văn hóa và tinh thần của đồng bào Khmer ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, công trình nghiên cứu này còn nhằm hướng tới việc khuyến khích mỗi người con Khmer trong thế hệ mới chung tay giữ gìn những nét đẹp văn hóa có trong từng điệu múa của dân tộc, để tránh tình trạng mai một về sau.

 

A


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn