foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trinh; ThS. Nguyễn Đình Chiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 303.482/ Tr312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu giao lưu và tiếp xúc văn hoá Khmer - Hoa - Việt qua tín ngưỡng nhằm góp phần giúp chúng tôi nhận diện sâu hơn quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa qua quá trình cộng cư của các tộc người tại huyện Càng Long. Củng cố và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa ba dân tộc anh em Khmer - Hoa - Việt nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh chính trị tại địa phương. Qua tìm hiểu về giao lưu và tiếp xúc văn hoá Khmer - Hoa - Việt qua tín ngưỡng Neak Ta tại huyện nhà, chúng tôi sẽ càng thêm yêu quý quê hương, đất nước, dân tộc mình. Thông qua đó, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc… cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, khóa luận còn cung cấp một phần tư liệu làm cơ sở tham cứu cho các ban ngành trong quản lý văn hóa ở địa phương được tốt hơn.

 

A


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn