foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Ngọc Hương; ThS. Kiều Văn Đạt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.120959797/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá chức năng của bánh dân gian trong đời sống văn hóa của người Khmer xã Hưng Hội. Mong muốn của chúng tôi khi thực hiện đề tài này là góp thêm một thử nghiệm trong việc tìm hiểu, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong học tập và nghiên cứu, giúp củng cố và nâng cao kiến thức đã học, được kiểm nghiệm qua thực tiễn sâu hơn.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn