foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:



Tác giả: Dương Thị Ngọc Phượng; ThS. Lê Thúy An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959799/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thứ nhất, vận dụng lí thuyết về lễ hội phân tích đặc trưng lễ hội Thác Côn của người Khmer ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thứ hai, diễn giải vai trò lễ hội của người Khmer tại địa bàn nói riêng và người Khmer Sóc Trăng nói chung. Thứ ba, trên cơ sở kết quả nghiên cứu về đặc trưng của lễ hội, đề tài góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của người Khmer đƣợc thể hiện trong lễ hội.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn