foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Tuấn Luật; NCS. Sơn Cao Thắng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.26959799/ L504. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhận diện đặc điểm nghi thức tổ chức lễ hội, các đặc trưng văn hóa (tính cộng đồng, tính giáo dục,…) giá trị văn hóa trong lễ hội Cầu An tại xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Cung cấp một nghiên cứu trường hợp về Lễ hội Cầu An trong văn hóa người Khmer Nam Bộ vào bức tranh nghiên cứu trong ngành Văn hóa học. Cung cấp thêm nguồn tài liệu, cho các nhà nghiên cứu, lý luận về lễ hội, các nhà quản lý văn hóa.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn