foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Thị My Ne; ThS. Lê Thúy An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 43Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 680.959787/ N200. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu để hiểu và biết rõ hơn về cách làm cũng như giá trị nghề làm cốm dẹp của người Khmer xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, bài nghiên cứu cũng hướng đến việc so sánh nét khác biệt giữa hai cách làm của cốm dẹp Phù Ly và cốm dẹp Ba So để cho thấy nét đặc trưng về các khâu chuẩn bị nếp và cách quết cốm dẹp của mỗi làng nghề.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn