foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Hoàng Chương; ThS. Lâm Quang Vinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 46Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 781.620959797/ Ch561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài làm rõ một số vấn đề về đặc điểm dàn nhạc Ngũ âm trong sinh hoạt văn hóa của người Khmer Vĩnh Trạch Đông, nhằm thể hiện rõ về vai trò và giá trị của dàn nhạc Ngũ âm trong cộng đồng người Khmer:

+ Lịch sử hình thành và phát triển dàn nhạc Ngũ âm của người Khmer tại Bạc Liêu nói chung và tại xã Vĩnh Trạch Đông nói riêng.

+ Đặc điểm và vai trò của dàn nhạc Ngũ âm trong sinh hoạt văn hóa của người Khmer.

+ Thực trạng và phương hướng bảo tồn của dàn nhạc Ngũ âm tại địa phương.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn