foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Hương; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 792.60959799/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu giúp người đọc có thể tìm hiểu rõ nét về quá trình hình thành, phát triển sân khấu Dù kê tỉnh Sóc Trăng, ảnh hưởng sân khấu Dù kê đến đời sống văn hóa người Khmer trên địa bàn huyện Long phú. Quy nạp những thành tố, những đặc điểm giá trị vốn tồn tại trong nghệ thuật sân khấu Dù kê tỉnh Sóc Trăng. Công trình nghiên cứu tiếp tục góp phần bổ sung tư liệu cho việc nghiên cứu loại hình nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp Nam Bộ từ gốc độ văn hóa học.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn