foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thị Hồng Tơ; Thạch Thị Rọ Mu Ni (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 780.959799/ T460. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài “Vai trò của âm nhạc trong lễ cưới của người Khmer huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng” bước đầu trình bày, giới thiệu khái quát và tương đối đầy đủ đặc trưng trong lễ cưới của người Khmer ở Trần Đề, Sóc Trăng, đặc biệt là về các nghi thức được thực hiện trong lễ cưới, đồng thời phân tích làm rõ vai trò, giá trị của âm nhạc trong lễ cưới người Khmer. Từ việc phân tích vai trò, giá trị truyền thống hết sức quan trọng của âm nhạc trong lễ cưới, chúng tôi đã đưa ra một số giải pháp, đề xuất, kiến nghị quan trọng nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc trong lễ cưới của người Khmer. Bên cạnh đó, từ những công trình nghiên cứu của các học giả đi trước, chúng tôi đã tiếp thu, học hỏi một cách tích cực, đồng thời đưa ra lời nhận xét qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho bài nghiên cứu của mình. Để nó thật sự là một tư liệu có giá trị bổ sung cho nghiên cứu khoa học trong văn hóa của người Khmer.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn