foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Thơ Nhi; ThS. Nguyễn Đình Chiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 781.62/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu sâu và toàn diện về thể loại nhạc cưới và các giá trị của âm nhạc trong lễ cưới Khmer ở Trà Ôn nhằm nêu bật diện mạo và ý nghĩa của nó trong xã hội cổ truyền. Đồng thời, nghiên cứu sự tồn tại và biến đổi của âm nhạc trong lễ cưới người Khmer Trà Ôn trong xã hội hiện đại. Hệ thống các nhạc khí trong dàn nhạc, hệ thống hóa bài bản âm nhạc trong lễ cưới ở Trà Ôn. Làm nổi bật những đặc điểm mang tính đặc thù, phong cách của một thể loại âm nhạc truyền thống dân tộc. Nhận diện các giá trị đặc trưng của âm nhạc trong lễ cưới, nhận diện rõ thực trạng trên cơ sở thực tế, đồng thời đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị của âm nhạc trong lễ cưới, đưa âm nhạc truyền thống của dân tộc phục vụ cho cuộc sống của người Khmer ở Trà Ôn trong xã hội hiện đại.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn