foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Sơn Thị Thanh Lan; ThS. Lâm Quang Vinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.410959786/ L105. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhận diện nguồn gốc, sự giao lưu, ý nghĩa, nghi thức tổ chức, cúng tế của tín ngưỡng thờ Neak tà. Cung cấp luận cứ khoa học góp phần vào việc hoạch định chính sách phát triển văn hóa tinh thần, tâm linh trong cộng đồng người Khmer ở Hòa Thuận dưới góc nhìn văn hóa là mục tiêu, động lực của sự phát triển

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn