foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Bông; ThS. Lâm Quang Vinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 50Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 392.0959797/ B455. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm tìm hiểu về nghề chế tác nhạc cụ truyền thống trong cộng đồng người Khmer. Qua đó trình bày được một số vấn đề cụ thể như: thực trạng chế tác nhạc cụ, quy trình chế tác nhạc cụ, các họa tiết hoa văn trên nhạc cụ, đề xuất giải pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa từ nghề chế tác nhạc cụ truyền thống. Thông qua đó giúp người dân Khmer có thêm nhận thức về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tại địa phương. Đồng thời, thông qua đề tài này giúp cho tôi có thêm kiến thức phục vụ cho việc học tập, am hiểu sâu hơn về nét văn hóa của dân tộc Khmer nơi đây và vận dụng những kiến thức đã được học tập góp phần vào việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tại địa phương một cách khoa học và hiệu quả. Đặc biệt là góp phần có thêm nhiều tài liệu nghiên cứu về cách chế tác nhạc cụ truyền thống một nét đặc trưng văn hóa trong đời sống cộng đồng người Khmer.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn