foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Vũ Phương; ThS. Lâm Quang Vinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 294.30959786/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khóa luận hướng đến việc xác định, làm sáng tỏ những đặc điểm trong nghi thức khất thực trong Phật Giáo Nam Tông Khmer; nêu bật ý nghĩa, giá trị nhân văn của thành tố này trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer Nam Bộ nói chung, người Khmer và cộng đồng dân cư tỉnh Trà Vinh nói riêng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn