foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Xi Lên; ThS. Kiều Văn Đạt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.895932/ L254. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thứ nhất, để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp bằng một sản phẩm nghiên cứu về văn hóa của người Khmer và cũng là kết quả đúc kết của 4 năm học Đại học của bản thân. Thứ hai, qua đề tài nguyên cứu này tôi mong muốn đóng góp thêm một số kiến thức có tầm quan trọng về vai trò của ngôi chùa cũng như giá trị kiến trúc chùa của người Khmer kể cả trong và ngoài tỉnh có thể hiểu rõ những thành tựu ấy, và có cách phát huy giá trị văn hóa, kiến trúc của ngôi chùa Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và chùa Xiêm Cán ở xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nói riêng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn