foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Văn Sa Ca; ThS. Kiều Văn Đạt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 50Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.895932/ C100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở tập hợp, chọn lựa và xử lý về căn bản một khối lượng tài liệu tương đối, có xuất xứ từ nhiều nguồn khác nhau. Các công trình nghiên cứu mô tả lại một cách chân thực bức tranh tổng thể quá trình hình thành và phát triển cộng dồng người Khmer ở vùng Nam Bộ, thực trạng đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của cư dân trong vùng. Từ đó, chúng tôi khắc họa đặc trưng riêng của cộng đồng người Khmer ở xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Song song đó, khóa luận còn đi sâu phân tích làm rõ sự chuyển biến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của người Khmer xã Tân Phong qua quá trình hình thành và phát triển. Qua thực trạng đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của người Khmer được phác họa sẽ tạo cơ sở để chúng tôi đề xuất, kiến nghị với chính quyền các cấp trong việc xây dựng và nâng cao đời sống kinh tế, xã hội; đồng thời, phát huy và bảo tồn các di sản văn hóa truyền thống của người Khmer ở xã Tân Phong trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn