foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Công Thị Thanh Ngân; ThS. Lâm Thị Thu Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.26959799/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích và nhiệm vụ nguyên cứu của đề tài này là tìm hiểu lễ hội cúng Phước Biển, về phương thức tổ chức, những đặc trưng văn hóa và vai trò lễ hội cúng Phước Biển, những biến đổi trong lễ hội cúng Phước Biển hiện nay. Từ đó đề ra phương hướng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội. Qua đó, chúng tôi biết được cách thức tổ chức, trình tự các nghi thức, và các giá trị mang lại từ lễ hội.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn