foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Danh Thị Huỳnh Như; Thạch Thị Sa Phone (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 40Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495/ Nh550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Để tìm hiểu và so sánh TN tiếng Khmer và TN tiếng Việt đầu tiên là sơ lược về cơ sở lý luận và thực tiễn. Tiếp đến là so sánh cấu trúc, cấu tạo, đặc điểm giữa hai thành ngữ và đưa ra nhận định cụ thể về những điểm tương đồng, khác biệt giữa chúng. Nhằm cung cấp và đem lại cho độc giả nói chung cũng như các bạn sinh viên thuộc khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, trường Đại học Trà Vinh có một cái nhìn rõ ràng hơn giữa TN Khmer – Việt cũng như giải đáp những thắc mắc và những vấn đề còn băn khoăn trong mỗi sinh viên khi tham gia học thuật hoặc nghiên cứu về Văn học dân gian (TN Khmer – Việt). Đối với các bạn sinh viên thuộc chuyên ngành văn hóa thì đây cũng là đề tài giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về hai nền văn hóa Việt – Khmer và Khmer – Việt. Bên cạnh đó cũng muốn giúp cho các bạn có niềm đam mê nghiên cứu về VH cũng như các bạn sinh viên đang theo học tại khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật - Khmer Nam Bộ, tìm hiểu và biết rõ hơn về TN tiếng Khmer và TN tiếng Việt, giúp cho những người công tác nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, văn học có một cái nhìn rõ ràng hơn về hai nền VHDG tiếng Khmer và tiếng Việt.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn