foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PTS. Phạm Trọng Mạnh, PTS. Phạm Vọng Thành.

Nhà Xuất bản Xây Dựng. Năm: 1999.

Số trang: 172Tr. Tài liệu số sưu tầm.

Mục lục.

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý. Chương 2: Cấu trúc dữ liệu của bản đồ. Chương 3: Mô hình số độ cao. Chương 4: Nhập, kiểm tra, lưu trữ và xuất dữ liệu. Chương 5: Phương pháp phân tích dữ liệu và mô hình hóa không gian. Chương 6: Một số khả năng ứng dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn