foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng.

Nhà xuất bản TP. HCM. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 443Tr. Khổ: 19 x 27cm.

Nội dung:

Chương 1: Kéo - nén đúng tâm. Chương 2: Tính các mối nối ghép. Chương 3: Trạng thái ứng suất biến dạng định luật húc tổng quát. Chương 4: Các thuyết bền. Chương 5: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang. Chương 6: Xoắn thuần túy  thanh thẳng. Chương 7: Uốn phẳng. Chương 8: Tính thanh chịu lực phức tạp. Chương 9: Thanh cong phẳng. Chương 10: Ổn định. Chương 11: Uốn ngang và uốn dọc đồng thời. Chương 12: Chuyển vị hệ thanh. Chương 13: Tính hệ thanh siêu tĩnh bằng phương pháp áp lực. Chương 14: Tải trọng động. Chương 15: Tính độ bền khi ứng suất thay đổi theo thời gian. Chương 16: Dây mềm. Chương 17: Dầm trên nền đàn hồi. Chương 18: Xoắn - uốn thanh thành mỏng mặt cắt hở. Chương 19: Ứng suất tiếp xúc. Chương 20: Tính ống dày. Chương 21: Tấm và vỏ mỏng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn