foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng.

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm xuất bản: 2006.

Mô tả: 243Tr. Khổ: 19 x 27cm.

Nội dung:

Phần I: Các chương trình tổng quát của cơ học vật rắn biến dạng.

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Trạng thái ứng suất. Chương 3: Thạng thái biến dạng. Chương 4: Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng.

Phần II: Các bài toán thuộc về thanh.

Chương 5: Các bài toán thuộc về thanh. Chương 6: Thanh, nội lực trong thanh. Chương 7: Bài toán uốn cộng kéo (hoặc nén)Chương 8: Bài toán uốn ngang phẳng. Chương 9: Đường đàn hồi. Chương 10: Bài toán xoắn thuần túy. Chương 11: Tính các mối nối ghép. Chương 12: Bài toán chịu lực phức tạp. Chương 13: Dầm trên nền đàn hồi.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn