foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: GS. TSKH. Võ Như Cầu.

Nhà xuất bản Xây dựng. Năm XB: 2006.

Mô tả: 235Tr. Kích thước: 19 x 27cm

Nội dung:

Chương 1: Hệ một bậc tự do không có lực cản. Chương 2: Hệ một bậc tự do có lực cản. Chương 3: Hệ một bậc tự do dưới tác dụng của tải trọng điều hòa. Chương 4: Hệ chịu tác dụng của tải trọng động khái quát. Chương 5: Chuổi Fourier áp dụng vào việc tính  các tải trọng chu kỳ. Chương 6: Các tọa độ khái quát và phương pháp rayleigh. Chương 7: Nhà chịu cắt nhiều tầng. Chương 8: dao động tự do của nhà chịu cắt. Chương 9: Dao động cưỡng bức của nhà chịu cắt. Chương 10: Dao động của dầm. Chương 11: Dao động của khung phẳng. Chương 12: Dao động của hệ dầm trực giao. Chương 13: Dao động của khung không gian. . Chương 14: Dao động của giàn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn