foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Viết Trung (chủ biên), TS. Hoàng Hà, KS. Lê Quang Hanh.

Nhà xuất bản Xây dựng. Năm XB: 2005.

Mô tả: 230Tr. Kích thước: 19 x 27cm

Nội dung:

Chương 1: Vật liệu làm cầu thép. Chương 2: Cấu tạo cầu dầm đặc. Chương 3: Cầu dầm bê tông cốt thép - bê tông. Chương 4: Cấu tạo cầu giàn thép. Chương 5: Tính toán cầu giàn. Chương 6: Cơ sở tính toán cầu thép theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-01. Chương 7: Thiết kế dầm cầu I hộp liên  hợp thép - bê tông theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-01. Chương 8: Thiết kế dầm cầu hộp liên hợp thép - bê tông theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-01.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn