foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Trần Đình Nghiên.

Nhà xuất bản Xây dựng. Năm XB: 2010.

Mô tả: 228Tr. Kích thước: 19 x 27cm. Số định danh: 620.1 / Ngh305. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Chương 1: Dòng chảy không đều thay đổi chậm trong kênh hở. Chương 2: Nước nhảy. Chương 3: Đập tràn. Chương 4: Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình. Chương 5: Công trình nối tiếp . Chương 6: Cầu và cống.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn