foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Võ Bá Tầm.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2012.

Mô tả: 392Tr. Kích thước: 16 x 24cm

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm chung. Chương 2: Tính chất cơ lý của vật liệu. Chương 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo. Chương 4: Cấu kiện chịu uốn. Chương 5: Cấu kiện chịu nén. Chương 6: Cấu kiện chịu kéo. Chương 7: Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai. Chương 8: Cấu kiện chịu uốn - xoăn. Chương 9: Sàn bê tông cốt thép.

Đồ án bê tông 1: Sàn sườn toàn khối loại  bản dầm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn