foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Trịnh Quốc Thắng.

Nhà xuất bản Xây dựng. Năm XB: 2009.

Mô tả: 263Tr. Kích thước: 19x27m.

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm chung về tư vấn và tư vấn xây dựng. Chương 2: Cơ sở pháp lý cho hoạt động tư vấn xây dựng. Chương 3: Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng. Chương 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Chương 5: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng. Chương 6: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Chương 7: Áp dụng ISO 9000 trong xây dựng. Chương 8: Quản lý chất lượng toàn diện TQM trong xây dựng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn