foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Phạm Huy Chính.

Nhà xuất bản Xây dựng. Năm XB: 2011.

Mô tả: 304Tr. Kích thước: 19x27m. Số định danh: 693/ T312T

Nội dung:

Chương 1: Thép xây dựng. Chương 2: Nguyên lý thiết kế và tính toán kết cấu thép. Chương 3: Tính toán các bộ phận của kết cấu thép về độ bền và độ ổn định. Chương 4: Liên kết hàn. Chương 5: Liên kết bulông và liên kết đinh tán. Chương 6: Dầm và kết cấu dầm. Chương 7: Dàn. Chương 8: Cột. Chương 9: Vật liệu của cầu thép. Chương 10: Những hệ thống chính của cầu thép. Chương 11: Tính toán dầm cầu bụng đặc. Chương 12: Tính toán dàn rỗng. Chương 13: Kết cấu tấm. Chương 14: Tháp và cột.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn