foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Phùng Văn Lự (chủ biên).

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm XB: 2008.

Mô tả: 119Tr. Kích thước: 14,3x20,3m.

Nội dung:

Chương 1: Những tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng. Chương 2: Vật liệu gốm xây dựng. Chương 3: Chất kết dính vô cơ. Chương 4: Bê tông xi măng và các sản phẩm bê tông xi măng. Chương 5: Vữa xây dựng. Chương 6: Chất kết dính hữu cơ và vật liệu chế tạo từ chất kết dính hữu cơ. Chương 7: Vật liệu gỗ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn