foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Đỗ Đình Xuân, ThS. Trần Thị Thuận (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm xuất bản: 2016. Mô tả: 379Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.73/ H561/T2. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Giới thiệu:

Hướng dẫn các kĩ thuật về đưa thuốc vào cơ thể, kĩ thuật truyền dịch, thay băng vết thương và một số kĩ thuật khác, cùng những cấp cứu ban đầu

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2020. Mô tả: 320Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.724/ T502 . Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Khái quát về y học thực chứng và giới thiệu các phương pháp truy tìm, thẩm định, xử lí số liệu thống kê và ứng dụng thông tin cho mục đích lâm sàng trong y học thực chứng

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Quang Quyền.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2018. Mô tả: 543Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 611/ Qu603/T2. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Giới thiệu:

Sách được sắp xếp làm 2 tập, tập 1 gồm các chương chi trên chi dưới và đầu mặt cổ, tập 2 gồm các chương ngực bụng thần kinh trung ương và giải phẫu học đại cương. Phần đại cương trình bày lại hệ thống các cơ quan để bổ sung cho những phần trước được trình bày theo vùng.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. BSCK I. Lê Quang Khanh, PGS. TS. Hoàng Ngọc Chương (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 203Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 611/ Gi-103. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Giới thiệu:

Trình bày những kiến thức cơ bản giải phẫu sinh cơ học, giải phẫu chức năng chi trên và chi dưới, thân mình và đầu mặt, giải phẫu chức năng hệ thần kinh

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. TS. Cao Minh Châu (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2021. Mô tả: 359Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 617.103/ Ch125. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày khái niệm chung về khuyết tật và phục hồi chức năng, phục hồi chức năng cho một số dạng tật thường gặp, một số kỹ thuật lượng giá và thực hành phục hồi chức năng, một số quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng áp dụng ở tuyến cơ sở


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn