foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. BS. Phạm Hùng Vân.

Nhà xuất bản: Y Học. Năm XB: 2006. Mô tả: 146Tr, kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Bài 1: Mẫu máu và cấy máu. Bài 2: Các mẫu mủ, chất dịch và cấy mủ, chất dịch. Bài 3: Mẫu phân và cấy phân. Bài 4: Mẫu nước tiểu và cấy nước tiểu. Bài 5: Dịch tão tủy. Bài 6: Mẫu quệt hầu, họng và cấy mẫu quét hầu họng. Bài 7: Bệnh phẩm tai, mắt, mũi, xoang và cấy bệnh phẩm tai mắt mũi xoang. Bài 8: Đờm, dịch hút đờm qua mũi, dịch hút rửa phế quản qua nội sôi và cấy đờm, bệnh phẩm chứa đờm. Bài 9: Cấy định lượng mẫu đờm. Bài 10: Mẫu bệnh phẩm sinh dục và cấy mẫu lấy từ đường sinh dục. Bài 11: Cấy kỵ khí và cấy mẫu bệnh phẩm kỵ khí. Bài 12: Khảo sát trực tiếp. Bài 13: Nhuộm GRAM. Bài 14: Nhuộm METHYLEN BLUE kiềm. Bài 15: Nhuộm kháng ACID. Bài 16: Thử nghiệm  LAL phát hiện ENDOTOXIN (limulus amebocytes lysate). Bài 17: Kiểm tra vi sinh không khí. Bài 18: Thử nghiệm huyết thanh học. Bài 19: Thử nghiệm hóa miễn dịch học. Bài 20: Đánh giá một thử nghiệm dùng để phát hiện một tác nhân gây bệnh. Bài 21: Trang bị cơ bản cho một phòng thí nghiệm vi sinh lâm sàng.

Phụ lục A: Bảng tra cứu các sơ đồ và qui trình làm xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau.

Phụ lục B: Bảng tra cứu các hình ảnh minh họa.

Phụ lục C: Bảng tóm tắt các vật liệu lấy mẫu và môi trường phân lập tương ứng cho các bệnh phẩm khác nhau.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn