foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Đề.

NXB: Y Học. Năm XB: 2013.

Số trang: 191Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 616.9 Đ250

Nội dung:

Ký sinh trùng 1: Đại cương ký sinh trùng y học và giun sán y học (Chương 1: Đại cương về ký sinh trùng y học. Chương 2: Giun sán y học). Ký sinh trùng 2: Đơn bào và vi nấm y học (Chương 3: Đơn bào ký sinh. Chương 4: Vi nấm ký sinh). Ký sinh trùng 3: Sốt rét và tiết túc y học (Chương 5: Ký sinh trùng sốt rét và bệnh sốt rét. Chương 6: Tiết túc y học (Arthropoda)).

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn