foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Trần Tử An.

Nhà xuất bản: Y Học. Năm XB: 2005. Mô tả: 190Tr. Kích thước: 19x27cm

Nội dung:

Chương 1: Đại cương. Chương 2: Kiểm nghiệm thuốc bằng các phương pháp hóa học. Chương 3: Các phương pháp hóa lý trong kiểm nghiệm thuốc. Chương 4: Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học. Chương 5: Kiểm nghiệm các dạng bào chế. Chương 6: Độ ổn định và tuổi thọ của thuốc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn