foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: M. Englert, R. Bernard.

Nhà xuất bản: Y học. Năm XB: 2006. Mô tả: 227Tr. Kích thước: 30cm.Số định danh: 616.1 / E204. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.


Giới thiệu:

Quyển sách dùng cho sinh viên y khoa và các bác sĩ đa khoa thực hành đã có những kiến thức cơ bản về điện tâm đồ.

Các điện tâm đồ đều được chọn lọc phù hợp với nhu cầu thiết thực trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn