foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Trịnh Thị Thái Hà.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2013.

Mô tả: 150Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 617.6 H100/T.2

Nội dung:

Bài 1: Các phương pháp điều trị tủy. Bài 2: Các phương pháp trám bít ống tủy. Bài 3: Liên hệ giữa nội nha và nha chu. Bài 4: Răng người cao tuổi. Bài 5: Điều trị tủy lại. Bài 6: Trám ngược ống tủy. Bài 7: Phục hồi thân - chân răng sau điều trị tủy. Bài 8: Tẩy trắng răng trong nha khoa phục hồi.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn