foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Dương Huy Liệu, PGS. TS. Trương Việt Dũng.

Nhà xuất bản: Y học. Năm XB: 2006.

Mô tả: 225Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 362.106 QU105L.


Nội dung:

Bài 1: Chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001 - 2010. Bài 2: Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân Việt Nam. Bài 3: Xây dựng chính sách y tế công cộng. Bài 4: Đánh giá, phân tích và điều chỉnh chính sách y tế công cộng. Bài 5: Tổ chức bộ máy y tế Việt Nam. Bài 6: Tổng quan chung về quản lý. Bài 7: Xây dựng đội hình làm việc. Bài 8: Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)Bài 9: Quyền lực. Bài 10: Sự lãnh đạo. Bài 11: Kỹ năng quản lý. Bài 12: Tổng quan về kế hoạch. Bài 13: Thông tin và quản lý thông tin y tế. Bài 14: Chẩn đoán cộng đồng, xác định vấn đề sức khỏe và lựa chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên. Bài 15: Xây dựng mục tiêu y tế trong lập kế hoạch. Bài 16: Đánh giá hoạt động - chương trình can thiệp y tế. Bài 17: Giám sát. Bài 18: Hướng dẫn viết kế hoạch y tế địa phương. Bài 19: Một số danh từ và giải nghĩa dùng trong chính sách và quản lý y tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn