foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó.

Nhà xuất bản: Lao động. Năm XB: 2006. Mô tả: 138Tr. Kích thước: 13x19cm

Nội dung:

I. Môi trường và sức khỏe. II. Nước và tạo nguồn nước sạch. III. Phân rác và việc xử lý. IV. Diệt côn trùng. V. Vệ sinh ở nông thôn. VI. Công nghệ sinh học trong xử lý nước và rác thải. VII. Sử dụng và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn