foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Phạm Văn Khoa.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2020. Mô tả: 125Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 617.634200711/ Kh401 . Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Cung cấp những kiến thức cơ bản về tổ chức thực hành tiền lâm sàng nội nha, chương trình thực hành tiền lâm sàng nội nha, chuẩn bị răng - mẫu hàm, giới thiệu dụng cụ dùng cho nội nha, cô lập răng bằng đê cao su, mở tuỷ, xác định chiều dài làm việc, sửa soạn hệ thống ống tuỷ theo phương pháp bước lùi, sửa soạn ống tuỷ theo phương pháp bước tới, trám bít ống tuỷ theo kỹ thuật lèn ngang, phục hồi răng đã nội nha (chốt chân răng gắn bằng xi măng)

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn