foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đạt Anh (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 606Tr. Kích thước: 12,7x20,3cm. Số định danh: 610/ C101TH. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giới thiệu các thang điểm, tiêu chuẩn chẩn đoán và hệ thống phân loại áp dụng trong Y học giúp đưa ra những quyết định chẩn đoán và xử trí chính xác.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn