foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: BS. Bùi Quế Dương.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2017. Mô tả: 223Tr. Kích thước: 18x26cm. Số định danh: 617.6306/ D561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Bao gồm khám và các thử nghiệm bổ túc, chuẩn bị cho điều trị nội nha, giải phẫu răng, mở lối vào tuỷ, che tuỷ - lấy tuỷ buồng, sửa soạn ống tuỷ, trám bít ống tuỷ, liên hệ chữa nội nha và nha chu. Nguyên nhân thất bại và cách xử lí với kỹ thuật truyền thống và đương thời trong việc làm sạch và tạo hình ống tuỷ, điều trị nội nha lại...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn