foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: BSCK II. Trần Thiên Lộc, TS. BS. Lê Hồ Phương Trang (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2015. Mô tả: 224Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 617.693/ L451. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Bài 1: Các yếu tố giải phẫu và sinh lý ảnh hưởng đến kỹ thuật lấy dấu. Bài 2: Tương quan giải phẫu và phục hình toàn hàm. Bài 3: Khám lâm sàng trong phục hình toàn hàm. Bài 4: Điều trị tiền phục hình trong phục hình toàn hàm. Bài 5: Dấu sơ khởi. Bài 6: Xử lí dấu sơ khởi ở la bô - Làm khay cá nhân. Bài 7: Dấu giải phẩu - Chức năng (Dấu lần hai). Bài 8: Các điểm và mặt phẳng tham chiếu sử dụng trong phục hình toàn hàm. Bài 9: Định hướng mặt phẳng nhai phục hình. Bài 10: Vị trí - vận động của hàm dưới. Bài 11: Giá khớp. Bài 12: Cung mặt - kích thước dọc, tương quan trung tâm và tương quan ngoại tâm. Bài 13: Chọn răng và lên răng trước. Bài 14: Chọn răng và lên răng sau. Bài 15: Thử hàm răng sáp. Bài 16: Màn hẩu và vành khít phía sau khẩu cái. Bài 17: Kỹ thuật chuyển hàm sáp thành hàm nhựa acrylic. Bài 18: Kiểm tra và gắn phục hình toàn hàm. Bài 19: Tháng bằng hoa phục hình toàn hàm. Bài 20: Những trở ngại xảy ra khi mang phục hình toàn hàm. Bài 21: Phục hình từng phần chuyển tiếp. Bài 22: Phục hình lắp liền. Bài 23: Đệm hàm và thay nền trong phục hình toàn hàm. Bài 24: Phục hình toàn hàm theo phương pháp Piezographie. Bài 25: Đại cương về phục hình hàm mặt.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn