foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Cao Minh Châu (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2021. Mô tả: 359Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 617.103/ Ch125. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày khái niệm chung về khuyết tật và phục hồi chức năng, phục hồi chức năng cho một số dạng tật thường gặp, một số kỹ thuật lượng giá và thực hành phục hồi chức năng, một số quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng áp dụng ở tuyến cơ sở


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn