foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Đỗ Đình Xuân, ThS. Trần Thị Thuận (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm xuất bản: 2016. Mô tả: 379Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.73/ H561/T2. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Giới thiệu:

Hướng dẫn các kĩ thuật về đưa thuốc vào cơ thể, kĩ thuật truyền dịch, thay băng vết thương và một số kĩ thuật khác, cùng những cấp cứu ban đầu

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn