foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Trần Trọng Hải, PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thủy (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 191Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 362.4/ H103. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Giới thiệu:

Trình bày tổng quan về khuyết tật và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, các biện pháp phòng ngừa tàn tật, một số kỹ thuật áp dụng trong phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng nhằm giúp người tàn tật hoà nhập cộng đồng, có cuộc sống bình thường như những người khác


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn