foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thành (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2016. Mô tả: 151Tr. Kích thước: 17x25cm. Số định danh: 610/ Th107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giới thiệu theo dõi, đánh giá chương trình y tế; phân tích các bên liên quan; thiết kế nghiên cứu đánh giá - cỡ mẫu và chọn mẫu; khung logic, biến cố, chỉ số, công cụ thu thập số liệu; phân tích số liệu, viết báo cáo và thông báo kết quả đánh giá chương trình y tế

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn