foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 Tác giả: ThS. DS. Trần Thị Thu Hằng.

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm xuất bản: 2019. Mô tả: 1076Tr. Kích thước: 16x24cm. Số định danh: 615.1/ H116. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày những kiến thức dược lực đại cương, dược lý học về hệ thần kinh trung ương, Autacoid-các thuốc kháng viêm, thuốc kháng hormon, thuốc tim mạch, vitamin, thuốc sử dụng trong hoá trị liệu, thuốc về máu và độc chất học và các nhóm khác..


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn