foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 Tác giả: PGS. TS. Mai Phương Mai.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2015. Mô tả: 150Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 515/ 7. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần mở đầu: Khái niệm về dược động học. Chương 1: Đường đi đến hệ tuần hoàn của thuốc trong cơ thể. Chương 2: Số phận thuốc sau khi vào hệ tuần hoàn chung - Khái niệm về sự phân bố, biến đổi sinh học và thải trừ. Chương 3: Khái niệm về ngăn dược động và dược động học không tuyến tính. Chương 4: Xác định các thông số dược động học. Chương 5: Ảnh hưởng của các tình trạng sinh lý trên dược động học. Chương 6: Ảnh hưởng của các tình trạng bệnh lý trên dược động học. Chương 7: Dược động học và sự tương tác thuốc. Chương 8: Khái niệm về theo dõi nồng độ thuốc trong trị liệu. Chương 9: Bài tập dược động học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn