foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 Tác giả: PGS. TS. Cao Minh Nga (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2016. Mô tả: 241Tr. Kích thước: 20x26cm. Số định danh: 616.91/ Ng100. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giới thiệu về phân loại, hình thái, cấu trúc, sự tăng trưởng, di truyền của virus. Bệnh sinh các bệnh và kiểm soát các bệnh do virus. Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh nhiễm vi sinh vật, virus đậu mùa, virus Rubella, virus Rota, các virus viên gan, HIV/AIDS, virus Ebola, virus Zika...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn