foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Vũ Thị Hoàng Lan, ThS. Lã Ngọc Quang.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 202Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 614.4 L105. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày những khái niệm cơ bản và các phương pháp nghiên cứu dịch tễ học qua các nội dung như: Những bước phát triển của dịch tễ học, vai trò, nhiệm vụ, thành tựu; tổng hợp các đo lường sự kết hợp thường được tính toán trong các nghiên cứu dịch tễ học; bàn luận về các sai số và nhiễu, những yếu tố ảnh hưởng đến nghiên cứu; giới thiệu các chiến lược chọn mẫu


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn