foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Chủ biên: GS. TS. Văn Đình Hoa, GS. Nguyễn Ngọc Lanh.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2015. Mô tả: 275Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 626.0700711 H401. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giới thiệu môn học sinh lý bệnh. Khái niệm về bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh. Rối loạn chuyển hoá glucid, protid, lipit, nước và chất điện giải, rối loạn thông thường bằng acid-base. Sinh lý bệnh vi tuần hoàn, quá trình viêm..


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn