foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. BS. Trần Ngọc Quảng Phi, PGS. TS. Nguyễn Tài Sơn.

Nhà xuất bản Y học. Năm XB: 2015. Mô tả: 165Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 617.156/ Ph300. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày chi tiết về giải phẫu, phân loại, cơ chế, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, điều trị và xử lí các biến chứng gãy phức hợp gò má

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn