foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. BSCK2. Hà Thị Anh (chủ biên).

Nhà XB: Y Học. Năm XB: 2009.

Mô tả: 194Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 616.10028 K600TH 2009. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Tóm tắt:

Một số vấn đề cơ bản trong xét nghiệm huyết học, Kỹ thuật xét nghiệm huyết học tế bào, Kỹ thuật xét nghiệm đông - cầm máu, Truyền máu

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn